Home WordpressWordPress cơ bản Cách sử dụng links trong wordpress với plugin Link manager

Cách sử dụng links trong wordpress với plugin Link manager

by admincp

Ở phiên bản wordpress gần đây, thường không thấy xuất hiện menu Links. Các phiên bản mới wordpress đã không còn đưa links vào hệ thống nữa, mà bạn phải cài plugin Link Manager mới sử dụng được.
Nếu wordpress bạn dùng chưa cài thì Downdload plugin này Link Manager.
Plugin này sử dụng table “wp-links” trong CSDL. Bảng này quan hệ với các bảng wp_terms,wp_term_relationships,wp_term_taxonomy
Links sử dụng kiểu taxonomy “link_category”.

Cách dùng

Lấy dữ liệu links sử dụng cú pháp:

get_links(category, 'before', 'after','between', show_images, 'order', show_description,show_rating, limit, show_updated, echo);

Ví dụ: lấy link có ID=2 hiển thị link trong cặp thẻ

get_links(2, '', '', '', TRUE, 'url', FALSE);

Mặc định show toàn bộ links, hiển thị cả ảnh của link với link có ảnh, xắp xếp các link theo tên.

Hiển thị Ratings và Timestamp

Hiển thị tất cả các links, sử dụng thẻ li để liệt kê links hiển thị description ở dòng dưới. Đoạn code sau không sử dụng ảnh của link, xắp xếp link bởi id, hiển thị rating, hiển thị timestamp chỗ mỗi link.

   ‘, ”, ‘

   

   ‘, FALSE, ‘id’, TRUE, TRUE, -1, TRUE, TRUE); ?>

  Liệt kê danh mục links

  Giống với category, ta có hàm wp_list_categories() Hàm này liệt kê danh sách category. Với links thì liệt kê danh sách các links dưới dạng danh mục (category). Chúng ta sử dụng hàm “wp_list_bookmarks” sau:

  $args = array(
    'orderby'     => 'name',
    'order'      => 'ASC',
    'limit'      => -1,
    'category'     => ' ',
    'exclude_category' => ' ',
    'category_name'  => ' ',
    'hide_invisible'  => 1,
    'show_updated'   => 0,
    'echo'       => 1,
    'categorize'    => 1,
    'title_li'     => __('Bookmarks'),
    'title_before'   => '

  ‘, ‘title_after’ => ‘

  ',
    'category_orderby' => 'name',
    'category_order'  => 'ASC',
    'class'      => 'linkcat',
    'category_before' => '
  • ‘, ‘category_after’ => ‘
  ' ); 
  wp_list_bookmarks( $args );

  Tham khảo thêm: https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_links

  Ngoài ra có thể sử dụng câu lệnh sql để lấy dữ liệu. Ví dụ:

  SELECT * FROM wp_terms INNER JOIN wp_term_relationships ON wp_terms.term_id=wp_term_relationships.term_taxonomy_id INNER JOIN wp_links ON wp_links.link_id=wp_term_relationships.object_id WHERE wp_terms.slug="vcn_admin_links"

  Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment