Home WordpressWordPress cơ bản Convert SQLite sang Mysql cho WordPress

Convert SQLite sang Mysql cho WordPress

by admincp

Trong bài trước, mình đã hướng dẫn cách chuyển từ Mysql sang SQLite cho WordPress

Nếu trang web của bạn không có nhiều truy cập, bạn sẽ không quá lăn tăn ngay cả khi trang web của bạn hoạt động bằng WordPress với SQLite. Tuy nhiên, khi trang web của bạn có nhiều truy cập trong một ngày, bạn có thể nghĩ để chuyển đổi từ SQLite DB sang MySQL DB. Bởi vì bạn cảm thấy giới hạn của SQLite DB so với MySQL là đáng kể.

Bạn nghĩ rằng mình muốn sử dụng CSDL SQLite với WordPress , tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng MySQL. Bài viết này sẽ giúp bạn chuyển đổi từ SQLite sang MySQL. Để thực hiện, bạn làm theo các bước dưới đây:

 1. Trước tiên, bạn nên sao lưu tệp SQLite SQL của mình. /WordPress/wp-content/database/MyBlog.sqlite
 2. Tiếp theo, bạn sẽ xuất ra file .sql từ SQLite DB. Với HDH Windows, bạn có thể tải sqlite3.exe tại đây. Sử dụng dòng lệnh sau để xuất ra .sql:
   > sqlite3.exe MyBlog.sqlite
    sqlite> .output wordpress.sql
    sqlite> .dump
  
 3. Chỉnh sửa lại file .sql vừa được tạo ra. Bằng cách xóa tất cả các dòng có chứa ‘CREATE INDEX…’, ‘CREATE TABLE modTimes …’. Thay thế các dòng ‘CREATE TABLE wp_xxxx …’ thành ‘CREATE TABLE wp_xxxx …’ của tệp ‘wp-admin/includes/schema.php’. Cuối cùng, thêm dòng này ở đầu file .sql set character_set_client = utf8;
 4. Bước này, bạn import sql vào mysql.
  % mysql -hvvvv -uxxxx -pyyyyy zzzz
    mysql > set character_set_client = utf8;
    mysql > source wordpress.sql
  
 5. Sửa file cấu hình wp-config.php
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'xxxxx');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'yyyyy');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'zzzzzzzzz);
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'aaaaa');
  //define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  //define('DB_TYPE', 'sqlite');	//mysql or sqlite`
  define('DB_TYPE', 'mysql');	//mysql or sqlite`
  
 6. Cuối cùng, xóa file wp-content/db.php

Chúc bạn thành công!

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment