Home WordpressWordPress cơ bản Redirect URL sau khi nhấn add to cart [WooCommerce]

Redirect URL sau khi nhấn add to cart [WooCommerce]

by admincp

Woocommerce cho phép chuyển hướng URL tới trang thanh toán ngay sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Bằng cách sử dụng filter add_to_cart_redirect, sẽ giúp bạn làm điều đó. Chép đoạn code sau đây vào file functions.php

add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');
 
function custom_add_to_cart_redirect() {
     return get_permalink(get_option('woocommerce_checkout_page_id')); // Replace with the url of your choosing
}

Sử dụng hook này bạn có thể redirect tới trang thanh toán hoặc bất kỳ URL nào bạn muốn, khi người dùng click vào add to cart của sản phẩm. Bạn có thể code thêm tính năng đếm số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng và trị giá đơn hàng nếu đến ngưỡng có thể thanh toán do website của bên bạn quy định thì bắt đầu thực hiện redirect. Ví dụ:

add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');
 
function custom_add_to_cart_redirect() {
	global $woocommerce;
	$count=WC()->cart->cart_contents_count;
	$amount = floatval( preg_replace( '#[^d.]#', '', $woocommerce->cart->get_cart_total() ) );
	
	if($count>=5 && $amount>=100)
     return get_permalink(get_option('woocommerce_checkout_page_id')); // Replace with the url of your choosing
}

Có thể thay floatval( preg_replace( '#[^d.]#', '', $woocommerce->cart->get_cart_total() ) ); bằng $woocommerce->cart->total;. Biến total lưu tổng giá trị của các sản phẩm có trong giỏ hàng không kèm theo đơn vị tiền tệ.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment