Home WordpressWordPress cơ bản Hướng dẫn tạo trang landing pages với Genesis Framework

Hướng dẫn tạo trang landing pages với Genesis Framework

by admincp

Lading pages là trang bạn nên trú trọng tập trung vào quảng bá giới thiệu sản phẩm là bộ mặt của website.

Landing Page là gì?

Landing page là một trang có thiết kế bung rộng không bao gồm các thành phần như Header, Sidebar, Footer…

Cách tạo landing page trong Genesis Child Theme

Để tạo landing page, bạn truy cập Pages >> Add New và thuộc tính trang tại mục Template chọn “Landing”.
page-attributes
Nếu bạn không thấy tên template này nghĩa là theme của bạn đang dùng không hỗ trợ landing page template. Bạn cần tạo thêm nó.

Tùy biến template landing page trong Genesis Child Theme

Tạo template mới page_landing.php vào thư mục theme của bạn và chèn đoạn code dưới đây vào file:

<?php

/*
Template Name: Landing
*/

// Add custom body class to the head
add_filter( 'body_class', 'add_body_class' );
function add_body_class( $classes ) {
   $classes[] = 'landing-page';
   return $classes;
}

// Remove header, navigation, breadcrumbs, footer widgets, footer 
add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
remove_action( 'genesis_header', 'genesis_header_markup_open', 5 );
remove_action( 'genesis_header', 'genesis_do_header' );
remove_action( 'genesis_header', 'genesis_header_markup_close', 15 );
remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );
remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_subnav' );
remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_breadcrumbs');
remove_action( 'genesis_before_footer', 'genesis_footer_widget_areas' );
remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_footer_markup_open', 5 );
remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_do_footer' );
remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_footer_markup_close', 15 );

genesis();

Ở ví dụ trên mình chèn thêm class vào thẻ body, để phần biệt với các page khác. Sử dụng CSS để làm nổi bật landing page thu hút khách hàng. Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment