Home WordpressWordPress cơ bản Kéo dài thời gian đăng nhập trong wordpress

Kéo dài thời gian đăng nhập trong wordpress

by admincp

– wp lưu thông tin đăng nhập trên cookie. thông số cookie có thời gian, nếu quá hạn thì user sẽ logout.
//key: expires sẽ đảm nhiệm.

Array
(
[PHPSESSID] => 4oqj6d6fmjn3e4k4h9o2peg7s3
[path] => wordpress_8bcaf7c55080a17ee3f073d5ffc5ebe6=
[expires] => Fri, 26-Oct-2012 04:05:15 GMT
[secure] =>
[httponly,_wordpress_sec_8bcaf7c55080a17ee3f073d5ffc5ebe6] => admin|1383969915|fd723391f77145cabe1dab4259a33f27
[httponly,_wordpress_logged_in_8bcaf7c55080a17ee3f073d5ffc5ebe6] => admin|1383969915|1c3d9793af8b197481168e6ec02a79c5
[httponly] =>
)

//cách 1: bạn pải chỉnh sửa dòng 547 of wp-includes/pluggable.php

$expiration = $expire = time() + 1209600;

Two Weeks: 1209600
One Month (30 days): 2592000
One Year (365 days): 31536000
Ten Years (3650 days): 315360000

//cách 2: The easy solution to extending WordPress cookie timeout

function change_wp_cookie_logout( $expirein ) {
return 15552000; // 6 months in seconds
}
add_filter( 'auth_cookie_expiration', 'change_wp_cookie_logout' );

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment