Home WordpressWordPress cơ bản Thay đổi avatar cho user trong wordpress

Thay đổi avatar cho user trong wordpress

by admincp

Cách đơn giản và hiệu quả nhất, bạn sử dụng plugin “WP User Avatar” tải tại đây: WP User Avatar
Hiện tại wordpress chỉ cho phép bạn thay đổi avatar thông qua việc upload gravatar. Plugin này cho phép bạn sử dụng một trong những hình ảnh được upload trong media library làm avatar.

Tính năng

– Thiết lập avatar mới trong phần WP User Avatar settings.
– Disable Gravatar avatars và chỉ sử dụng local avatars.
– Sử dụng trình avatar uploader thông qua shorcode [ avatar_upload ] được chèn vào front page hoặc widget. Trình upload này chỉ hiển thị khi user đã đăng nhập.
– Sử dụng shorcode [ avatar ] trong bài viết posts để hiển thị hình avatar tác giả của bài viết.
Ngoài ra còn một số tính năng hữu ích khác như giới hạn kích thước upload file và kích thước ảnh (image dimension) cho Contributors và Subscribers.

Xem hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng wp user avatar

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment