Home WordpressWordPress cơ bản Loại bỏ category base trong wordpress

Loại bỏ category base trong wordpress

by admincp

Khi tạo category, thì category có địa chỉ dạng /category/category-slug. Bạn không muốn slug “category” thì có thể bỏ nó đi. Trong wordpress gọi là category base. Để bỏ nó đi , đăng nhập vào wp-admin.
Chọn Settings->Permalinks
Mục Optional, field Category base điền dấu “.”
Nhấn save.
Vậy đã hoàn tất, Giờ trỏ đến cột bên phải nhấn vào 1 category bán sẽ thấy slug category đã được loại bỏ.
Note:
– nếu không được, hãy thử cách này: Thêm dòng sau vào file .htaccess

RewriteRule ^category/(.+)$ http://www.site.com/$1 [R=301,L]

Nếu thử các cách trên không vẫn chưa loại bỏ được category base “/category/” ra khỏi category template thì sử dụng plugin “WP No Category Base“.
Trong website không nên cài nhiều plugin, có thể gây xung đột cấu trúc wordpress rewrite.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment