Home WordpressWordPress cơ bản Thay đổi admin logo mặc định trong WordPress

Thay đổi admin logo mặc định trong WordPress

by admincp

Thay đổi logo admin mặc định ở trang đăng nhập wordpress admin, cách đơn giản là ghi đè css. Copy dòng sau vào theme functions.php

function custom_admin_logo() {
	echo '<style type="text/css">
	body.login div#login h1 a {
		background-image: url('  . get_bloginfo('template_directory') . 'imagesadmin_logo.png) !important;
		background-position: 0 !important;
	}
	</style>';
}
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'custom_admin_logo' );

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của Vinastar trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment