[WooCommerce] Giới hạn một lần mua duy nhất

by admincp
356 Xem

Trong bài trước, bạn đã học cách sửa “>lỗi đếm danh mục trong WordPress. Hôm nay sẽ là một bài học tiếp theo trong WooCommerce, nếu bạn muốn chỉ cho phép người dùng mua các mặt hàng một lần trong giao dịch, không muốn mua lại lần thứ hai? Có một số trường hợp, điều này có thể đúng, nhưng bất kể lý do nào, nếu bạn đã đăng ký người dùng trên cửa hàng WordPress và WooCommerce và sẽ hữu ích cho bạn để ngăn khách hàng mua lại thứ 2 mà họ đã mua trước đó , đoạn mã dưới đây có thể giúp bạn hoàn thành công việc này.

Bên cạnh đó, bạn có thể giới hạn vào danh mục sản phẩm hoặc một sản phẩm cụ thể. Nhưng nếu bạn chỉ muốn không cho phép bất kỳ người dùng đã đăng ký nào mua cùng một sản phẩm hai lần, thêm đoạn sau vào tệp functions.php

// posted by Robin Scott https://silicondales.com/tutorials/woocommerce-tutorials/woocommerce-tutorial-allow-users-purchase-items/ - prevent user adding item to cart if they bought it before...
add_filter('woocommerce_add_to_cart_validation','sd_bought_before_woocommerce_add_to_cart_validation',20, 2);
function sd_bought_before_woocommerce_add_to_cart_validation($valid, $product_id){
  $current_user = wp_get_current_user();
  if ( wc_customer_bought_product( $current_user->user_email, $current_user->ID, $product_id)) {
    wc_add_notice( __( 'ERROR MESSAGE GOES HERE SORRY YOU CANNOT BUY ANYTHING TWICE OKAY!!', 'woocommerce' ), 'error' );
    $valid = false;
  }
  return $valid;
}

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment